„EGY EGÉSZSÉGESEBB SZÉKESFEHÉRVÁRÉRT – AZ EGÉSZSÉGÜGY HUMÁNFORRÁSÁNAK NÖVELÉSÉVEL”

Kedvezményezett: Fehérvári Pályakezdő Orvosok Egyesülete
Projekt azonosító:  TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00457 
Projekt címe: „Egy egészségesebb Székesfehérvárért – az egészségügy humánforrásának növelésével”
Megítélt támogatás: 6.648.000 Ft

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt általános célja a székesfehérvári identitás és egészégtudatos, az egészségügy iránt elkötelezett szemlélet kohéziójának kialakítása, és megerősítése, a fiatalok érzékenyítése a fehérvári egészségügyi pályák iránt, valamint az e területen dolgozó fehérvári fiatal szakemberek közösségének fejlesztése és a fehérvári fiatalok városban tartása.

A pályázati támogatás célja az általános iskola felső tagozatának és a középiskolák diákjai számára széles körben bemutatni az egészségügyi ellátás minden területén jelenleg meglévő és a jövőben várható életpálya modellek lehetőségeit. A programok lebonyolítását két részletben tervezzük a következőképpen:

1. Iskolai szintű programok:
~ 45 perces osztályfőnöki, pályaorinetáció témájú tanórákon előadás tartása, 25-30 fő számára, előadás végén felmérés készítése a fiatalok jövőképével kapcsolatban. Későbbi előadások szervezése a felmérés eredményei alapján.

Tantermi, 45 perces előadások keretén belül a jelenlegi és jövőbeni egészségügyi lehetőségek bemutatása az általános és középiskolai korcsoportoknak osztályfőnöki óra keretein belül pályaorientáció témakörében. Ezzel párhuzamosan, a meglátogatott fiatalok körében felmérés végzése az előadások végén, hogy a fehérvári ifjúság jövőképében milyen mértékben szerepel a Székesfehérváron és ezen belül is az egészségügyi szektorban való elhelyezkedés. Így a későbbi helyileg elérhető lehetőségek bemutatása már célzottan is történik az egy adott szakterület iránt speciális érdeklődést mutatók számára (pl. egészségügyi informatika és adatbiztonság a számítógépekkel foglalkozó fiatalok számára).

2. Laborlátogatások szervezése
~ előzőleg meglátogatott osztályok későbbi tanóra keretén belüli kórházlátogatás biztosítása
~ a Skill laboratóriumban az alapvető szakirányú tevékenység interaktív bemutatása

A későbbiekben az előadásokon részt vett diákoknak lehetőséget biztosítunk a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Skill laboratóriumában alapvető szakirányú tevékenység interaktív bemutatására, amely terveink szerint hozzájárulhatna a későbbi kollégák bevonzásához.

 

Kontaktszemély neve, elérhetősége:

Vágó Ildikó
06703649637
vagoildy@gmail.com

 Vissza a projektekhez